Những điều nhỏ nhặt

Tại Carranza, chúng tôi tin rằng những điều nhỏ nhặt sẽ tạo nên sự khác biệt lớn.

Chúng tôi sẽ:

  • Làm việc với quý vị ở nơi quý vị cảm thấy thuận tiện nhất; nếu quý vị khó khăn trong việc di chuyển, chúng tôi sẽ đến với quý vị
  • Hỗ trợ người làm công tác xã hội hoặc người lập kế hoạch xuất viện của quý vị trong việc chuẩn bị các dịch vụ và thiết bị cần thiết trước khi quý vị xuất viện
  • Thay mặt quý vị điền và nộp đơn yêu cầu đòi bồi thường
  • Chỉ định một luật sư và/hoặc nhân viên phụ trách chấn thương cá nhân am hiểu về văn hóa của quý vị, hiểu trường hợp của quý vị và có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào bằng thứ tiếng của quý vị
  • Đưa ra những lời khuyên rõ ràng và trung thực ở mỗi giai đoạn trong quá trình yêu cầu đòi bồi thường cho chấn thương cá nhân của quý vị
  • Giúp quý vị chi trả các chi phí thiết bị trợ giúp, điều trị, vé tàu xe và chăm sóc tại bệnh viện trước khi các quyền lợi của quý vị được chấp thuận
  • Tham dự các cuộc gặp phục hồi chức năng quan trọng với tư cách cá nhân để đảm bảo quý vị và nhà cung cấp dịch vụ điều trị cho quý vị có các tài liệu cần thiết
  • Thường xuyên cập nhật thông tin về trường hợp của quý vị để quý vị biết mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình
  • Trả lời các cuộc gọi hoặc e-mail của quý vị trong vòng 24 giờ