aming mga espesyalidad

Kasama ninyo kami sa bawat hakbang na daraanan upang tulungan kayong maunawaan kung ano ang nauugnay sa inyong recovery at kung paano magsimula mula sa pananaw na kapwa panlegal at pang-healthcare.

Nag-i-specialize kami sa sumusunod na mga larangan ng batas sa personal na pinsala:


Ang aming grupo ay patuloy na nagtatagumpay at nangunguna sa pagkakatawan ng sumusunod na mga kahilingan:

  • Banggaan ng de-makinang sasakyan kung saan nangyari ang pinsala:
    • Bilang drayber o pasahero ng isang kotse o trak
    • Bilang isang operator ng isang motorsiklo o ATV
    • Bilang isang taong naglalakad o nagbibisikleta
  • Mga kahilingan para sa pagkamatay o kamatayang dulot ng pagpapabaya ng isang tao
  • Kahilingan para sa Pangmatagalang Kawalang-lakas
  • Kahilingan para sa Pagkadulas at Pagkahulog

Sa Carranza, ang aming layunin ay upang gawing madali hangga’t maaari ang legal at kadalasang mahabang proseso ng pagrekober para sa lahat ng aming mga kliyente.